Διαδικτυακή Θεραπεία (Online Τherapy)

«Τα μάτια που συννεφιάζουν με τη νοσταλγία του παρελθόντος ή με το φόβο του μέλλοντος, περιορίζουν την όραση και δεν αφήνουν πολλές ευκαιρίες για ωρίμανση και αλλαγή». Virginia Satir

Η διαδικτυακή θεραπεία (Online Therapy) είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του διαδικτύου. Συμπεριλαμβάνει την Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων (Online Psychotherapy), την Ατομική Συμβουλευτική (Online Counselling), τη Συμβουλευτική Γονέων (Parent Counselling), τη Θεραπεία Ζεύγους (Couples Therapy) καθώς και την Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία (Family Systems Therapy). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω βίντεο  – συσκέψεων (Skype). Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνδυασμό με την κλασσική δια ζώσης συνεδρία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολυάριθμων ερευνών, η διαδικτυακή θεραπεία μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την δια ζώσης θεραπεία για ανθρώπους που ήδη έχουν σχετικό βαθμό λειτουργικότητας στη ζωή τους. Η πανδημία Covid – 19, οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, οι μεγάλες αποστάσεις, τυχόν κινητικές δυσκολίες ή χρόνιες ασθένειες έχουν αναδείξει τη διαδικτυακή θεραπεία ως μια πρακτική, χρήσιμη και ωφέλιμη εναλλακτική. Μέσω του διαδικτύου (Skype) μπορούμε να εκμηδενίσουμε την απόσταση, να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης και να δημιουργήσουμε ένα χώρο για μοίρασμα, προσωπική ανάπτυξη και θεραπευτική αλλαγή.

Για να έρθετε σε επαφή με τον θεραπευτή/τρια σας, θα χρειαστεί αρχικά να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210  – 2847830 ή μέσω του mail: info@animacenter.gr  προκειμένου να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας, διαθεσιμότητα σε ημέρες και ώρες, να ενημερώσετε για το αίτημά σας και την τρέχουσα δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Στόχος αυτής της πρώτης επικοινωνίας είναι να διερευνήσουμε ποιος θα ήταν για σας ο πιο κατάλληλος θεραπευτής/τρια σε αυτή την πορεία για προσωπική εξέλιξη.