ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποσκοπεί σε δύο βασικούς άξονες:

  • Στην ψυχολογική υποστήριξη, μέσω κατανόησης των συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού και στην παροχή βοήθειας στη διαχείριση αυτών. Επίσης στην αντιμετώπιση επιβαρυντικών συναισθηματικών καταστάσεων για το παιδί, όπως άγχος, bulling, φοβίες, επιθετική συμπεριφορά κ.α.
  • Στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού και στην ομαλότερη ένταξη του στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Μέσω των αρχών του ειδικού μαθησιακού προγράμματος παρέχει εκπαίδευση στο παιδί και του δείχνει τρόπους, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να κάνει γενίκευση των αποκτηθεισών γνώσεών του και να βελτιώσει τις γνωστικές του ικανότητες.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα παρεμβαίνει σε ποικίλους κοινωνικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς τομείς και στοχεύει:

  • Στη συναισθηματική έκφραση.
  • Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Στον περιορισμό ακατάλληλων συμπεριφορών και αντικατάστασή τους με άλλες λειτουργικότερες.
  • Στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
  • Στη βελτίωση της ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής.
  • Στη βελτίωση της επικοινωνίας.
  • Στην ανάπτυξη ενδιαφερόντων.
  • Στον προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο.
  • Στην ενίσχυση της μνήμης.
  • Στο δημιουργικό λόγο και την έκφραση.
  • Στη φωνολογική ενημερότητα.
  • Στη γραπτή έκφραση.
  • Στην ανάγνωση.
  • Στην αριθμητική.
  • Στη γενίκευση των αποκτηθεισών πληροφοριών.