ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές του ικανότητες καθώς περνά ο χρόνος και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθμό. Μην ανησυχήσετε, εάν το παιδί σας αποκλίνει σε ορισμένα σημεία από το μέσο όρο, σε περίπτωση όμως που παρατηρήσετε 3 ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες στο αντίστοιχο ηλικιακό στάδιο του παιδιού σας, επικοινωνήστε με τον παιδίατρο ή το λογοθεραπευτή σας.

Βρέφη και παιδιά 0 – 2 ετών:

 • Δεν αναγνωρίζει γνώριμους ήχους και δεν εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
 • Έχει δυσκολία στη μίμηση ήχων.
 • Δείχνει πως δεν αντιλαμβάνεται το «ναι» και το «όχι» (στους 8-12 μήνες).
 • Δυσκολία να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί στο όνομα του.
 • Δεν αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. παπούτσι, χυμός, χτένα).
 • Ελλιπές ενδιαφέρον όταν του μιλάς και δεν ακούει (σημαντική η βλεμματική επαφή).
 • Δυσκολία κατανόησης και ανταπόκρισης σε απλές εντολές.
 • Δεν παράγει καμία λέξη  με σκοπό την έκφραση του (κοντά στο 1ο έτος).
 • Δεν ηχολαλεί και δε χρησιμοποιεί μη καταληπτή ομιλία και νεολογισμούς (μετά το 1ο έτος).
 • Αδυνατεί να συνδυάσει χειρονομίες με λόγο.
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο δεν αυξάνεται (5 -20 λέξεις, κυρίως αντικείμενα στο 1,5 έτος).
 • Δυσκολεύεται να κάνει έκκληση για αντικείμενα που επιθυμεί.
 • Δείχνει να μην αναγνωρίζει βασικά μέρη του σώματος.
 • Δεν ανταποκρίνεται στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο είναι περιορισμένο (50 – 100 ή περισσότερες λέξεις στα 2 έτη).

Παιδιά προσχολικής ηλικίας 2 – 4 ετών:

 • Ο λόγος του δεν γίνεται κατανοητός από ξένους.
 • Δυσκολεύεται στην έκφραση της ανάγκης του για τουαλέτα.
 • Δεν ενδιαφέρεται και δεν απολαμβάνει μικρές ιστορίες, τραγουδάκια και ρυθμούς.
 • Αδυνατεί να κάνει ερωτήσεις με 1- 2 λέξεις.
 • Η ομιλία του δεν έχει χρωματισμό στη φωνή (ειδικά στις ερωτήσεις) και δε χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού των ενηλίκων.
 • Δυσκολία κατανόησης το “ένα” και τα “πολλά”, το “μέσα” – “έξω”, “πάνω” – “κάτω”, “μικρό” – “μεγάλο”.
 • Το εκφραστικό λεξιλόγιο δεν αυξάνεται (φυσιολογικά υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 2 – 3 ετών).
 • Το μήκος των φράσεων του παραμένει μικρό, χωρίς να χρησιμοποιεί Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο (τα υπόλοιπα γραμματικά λάθη είναι φυσιολογικά στην ηλικία των 3 ετών).
 • Μιλάει με σιγανή φωνή.
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση λειτουργίας των αντικειμένων.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει εντολές που αποτελούνται από 2 -3 μέρη.
 • Μπερδεύεται στην αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος και αδυνατεί να βάλει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Δυσκολεύεται στη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 – 6 ετών:

 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση εννοιών των αριθμών ως το 3.
 • Δεν αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον χρώματα.
 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο για την έκφραση του (900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων στα 4,5 έτη).
 • Τα γραμματικά λάθη επιμένουν (μέλλοντας και παρελθόντας χρόνος, αντωνυμίες, προθέσεις στα 5 έτη ).
 • Δε μπορεί να αναμεταδώσει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.
 • Δυσκολεύεται να απαντήσει λεκτικά στο «γεια» και στο «τι κάνεις;».
 • Έχει δυσκολία να θυμηθεί διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδας ή να μετρά μηχανικά ως το 10.
 • Δυσκολεύεται να μάθει ολόκληρα τραγουδάκια ή παιδικά ποιήματα.
 • Δυσκολεύεται να συναναστραφεί και να παίξει με άλλα συνομήλικα παιδιά.
 • Δε μοιράζεται εμπειρίες του σχολείου, των φίλων του και άλλων καταστάσεων της καθημερινότητας.
 • Έχει δυσκολία να συγκεντρωθεί για αρκετή ώρα σε μια δραστηριότητα μέχρι την διεκπεραίωση της.

Παιδιά σχολικής ηλικίας 6 – 7 ετών:

 • Δεν κατονομάζει κανένα ή πολύ μικρό αριθμό γραμμάτων και αριθμών.
 • Δεν μπορεί να απαγγείλει το αλφάβητο και να μετρήσει μηχανικά ως το 100.
 • Δυσκολεύεται να τοποθετήσει τους αριθμούς κατά σειρά.
 • Δυσκολεύεται στη κατανόηση του «αριστερά» και του «δεξιά».
 • Έχει δυσκολία στην κατανόηση των περισσότερων εννοιών του χρόνου.
 • Οι περιγραφές είναι «φτωχές» σε λεξιλόγιο και σε περιεχόμενο.
 • Δε χρησιμοποιεί κατάλληλα τη παθητική φωνή.
 • Έχει μικρό μήκος προτάσεων.
 • Δεν απασχολείται σε συζητήσεις ή ακόμα αποφεύγει να εμπλέκεται σε διαπροσωπικούς διαλόγους.