ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Έρευνες έχουν δείξει ότι το στρες, καθώς και όλα τα συναισθήματα, καθρεπτίζονται στο μοτίβο του καρδιακού μας ρυθμού. Αυτό το καρδιακό μοτίβο μεταφέρεται από την καρδιά στα υψηλότερα εγκεφαλικά μας κέντρα και επηρεάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες.

Αυτά που αποκαλούμε ως αρνητικά αισθήματα όπως άγχος, απογοήτευση ή ματαίωση δημιουργούν ένα μοτίβο καρδιακού ρυθμού άτακτο και ακανόνιστο, περιορίζοντας την ικανότητα των υψηλότερων εγκεφαλικών μας κέντρων να λειτουργήσουν και κατά συνέπεια, αποστραγγίζοντας τα ενεργειακά μας αποθέματα.

Αντίθετα τα θετικά αισθήματα, όπως αγάπη και ευγνωμοσύνη δημιουργούν ένα ρυθμικό μοτίβο καρδιακού παλμού, το οποίο βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία των εγκεφαλικών κέντρων, στην καλύτερη επίδοση κατά την επίλυση προβλημάτων και στην ενίσχυση της μνήμης.

Έχοντας ένα μοτίβο ρυθμικού και απαλού καρδιακού παλμού, βρισκόμαστε σε μία βέλτιστη κατάσταση ικανότητας, όπου σώμα, συναίσθημα και πνεύμα βρίσκονται σε ισορροπία. Είναι μια κατάσταση που αποκαλείται Συνοχή.

Το Κέντρο μας χρησιμοποιεί το κατοχυρωμένο εργαλείο EmWave Pro, μια τεχνολογία που δίνει ανατροφοδότηση του καρδιακού μας ρυθμού σε πραγματικό χρόνο, με μια απλή σύνδεση μέσω του υπολογιστή με το λοβό του αυτιού ή το δάχτυλο. Μέσω τεχνικών αναπνοής, βοηθά να “αιχμαλωτίσουμε” τη ζώνη υψηλότερης Συνοχής μας και μας εκπαιδεύει να αναδημιουργούμε αυτή τη βέλτιστη απόδοση σε στιγμές άγχους ή κρίσης.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία EmWave σε παιδιά για τη διαχείριση του άγχους τους είτε αυτό προκαλείται από συναισθηματικές δυσκολίες, είτε λόγω κάποιας διαταραχής, αλλά και τη βελτίωση του γνωστικού τους επιπέδου. Επίσης σε εφήβους και ενήλικες ως ένα νέο τρόπο διαχείρισης άγχους που σταδιακά επιφέρει βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Σύμφωνα με έρευνες, τα αποτελέσματα της χρήσης του EmWave μετά από τακτική χρήση 6 ως 9 εβδομάδων είναι:
• 24% βελτίωση στην ικανότητα συγκέντρωσης.
• 25% βελτίωση στην ικανότητα ακρόασης.
• 30% βελτίωση στον ύπνο.
• 46% μείωση του άγχους.
• 50% μείωση της κόπωσης.
• 60% μείωση της κατάθλιψης.