ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

«Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος».

Λόγια του Αρχαίου Έλληνα ποιητή Μενάνδρου (4ος αιώνας π.Χ.) που σηματοδοτούν την έννοια και το στόχο της Συμβουλευτικής. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευτής παρέχει υποστήριξη στο θεραπευόμενο μέσω συναισθηματικής κατανόησης, ενσυναίσθησης, παροχής πληροφοριών και ελέγχου πραγματικότητας ώστε μέσα από τη διαδικασία ο θεραπευόμενος να μπορέσει να διαχειριστεί θέματα που τον απασχολούν, δυσκολίες της καθημερινότητάς του, οικογενειακές ή ευρύτερες εντάσεις, πένθος, οποιοδήποτε οξύ ή χρόνιο άγχος.

Στο Κέντρο μας, η Συμβουλευτική παρέχεται σύμφωνα με τις αρχές της Θεωρίας Συστημάτων Οικογένειας (Family Systems Theory) και με θεραπευτικό εργαλείο το Γενεόγραμμα. Αντιμετωπίζουμε το υπό θεραπεία άτομο ή οικογένεια ως κομμάτι του πολυγενεαλογικού οικογενειακού συναισθηματικού του συστήματος, δηλαδή ως κομμάτι της ιστορίας του. Κατανοούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, όχι μέσα στο στενό μοντέλο αιτίας – αποτελέσματος, αλλά μέσω ενός μοντέλου που συνδέει τον άνθρωπο με το ευρύτερο παρελθόν του και το κοινωνικό του πλαίσιο. Η προσέγγισή μας προχωράει πέρα από τη γενεαλογία, καθώς αναγνωρίζει τις βαθύτερες συναισθηματικές συνδέσεις μεταξύ των γενεών και δείχνει πώς το παρελθόν μιας οικογένειας μπορεί να αναβιώνει στο παρόν, μέσα από τα θέματα του υπό θεραπεία ατόμου ή οικογένειας.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Ψυχιάτρου κυρίου Κωστή Ζερβάνου Τα Οικογενειακά Συστήματα: «το γενεόγραμμα είναι ένας απλός, ευσύνοπτος, περιεκτικός αλλά μεστά οργανωμένος ‘χάρτης’ του οδοιπορικού ενός προσώπου ή μιας οικογένειας μέσα στο χρόνο, όσο και ο δείκτης του εν δυνάμει ή εν ενεργεία δυναμικού τους. Το γενεόγραμμα αποτυπώνει τη διαχρονική και συγχρονική διαδρομή μιας οικογένειας, καταγράφοντας την παλίρροια των συναισθημάτων που διαπερνά και τρέφει τις διαδοχικές γενιές».