ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση στην ολιστική προσέγγιση των ανθρωπίνων συστημάτων (εξέλιξη της Bowen Theory – Θεωρία συστημάτων οικογένειας).