ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κάποιες φορές μία ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ενός παιδιού γίνεται αντιληπτή από τη γέννηση ή σε πολύ μικρή ηλικία, όταν το παιδί δεν ακολουθεί τα αναπτυξιακά ορόσημα που συνάδουν με την ηλικία του.

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά ακριβώς σε αυτό: στο να πραγματοποιηθεί μία άμεση προσέγγιση των δυσκολιών, να προληφθούν περαιτέρω δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητες και τις δυνατότητές του. Έτσι θα επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργικότητα του παιδιού στην οικογένεια, στο σχολείο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του.

Για να ξεκινήσει η πρώιμη παρέμβαση γίνεται πρώτα η αξιολόγηση του παιδιού από ειδικούς και αποφασίζεται ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης και παρέμβασης.

Η πρώιμη παρέμβαση περιλαμβάνει συνήθως μία συντονισμένη θεραπεία από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό, ώστε να ενισχυθούν σημαντικοί τομείς όπως: η γλωσσική, η γνωστική, η κινητική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του.

Οι γονείς και η οικογένεια έχουν πρωταρχικό ρόλο.

Με την κατάλληλη εκπαίδευση, στήριξη και ενεργή εμπλοκή στη θεραπευτική διαδικασία, οι γονείς μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν και στο σπίτι το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του.