ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

Η θεραπευτική βιωματική ομάδα προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο θεραπείας, καθώς παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κατανοεί τον εαυτό του, βλέποντας τον μέσα από τα μάτια των υπόλοιπων μελών της ομάδας και βιώνοντας παράλληλα τη συνειδητοποίηση ότι και άλλοι άνθρωποι ζουν με τις ίδιες δυσκολίες, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν είμαστε μόνοι. Καθώς το πλαίσιο της ομάδας λειτουργεί σαν μία μικρογραφία οικογένειας, τα μέλη της έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διερευνήσουν το ρόλο τους μέσα σε αυτήν, καθώς και να συνειδητοποιήσουν πώς οι οικογενειακές τους εμπειρίες έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αίσθηση του να ανήκει κάποιος σε μια ομάδα που μοιράζεται κοινούς στόχους, βοηθάει το υπό θεραπεία μέλος της ομάδας να εμπιστευτεί, να μοιραστεί συναισθήματα και εμπειρίες, να νιώσει αποδεκτό και να πάρει υγιή ανατροφοδότηση για τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Τα μέλη της ομάδας διδάσκονται βιωματικά να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων, των σκέψεων, των συναισθημάτων, της ζωής τους. Μαθαίνουν να επιτρέπουν στον εαυτό τους να έχουν διαφορετική άποψη από άλλα μέλη της ομάδας, να την υποστηρίζουν, να μη φοβούνται τις υγιείς διενέξεις και να αποκτήσουν σταδιακά ισχυρή θέση προσώπου. Αποκτούν την ικανότητα να σέβονται και να υποστηρίζουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με διαφορετικές αξίες, πολιτιστική ταυτότητα ή σεξουαλικές προτιμήσεις.

Το Κέντρο δουλεύοντας με οδηγό τη Θεωρία Συστημάτων Οικογένειας, θέτει ως στόχο τη διαφοροποίηση εαυτού των μελών της ομάδας, δηλαδή την ικανότητα να μπορούν να διαχωρίζουν συναισθήματα και σκέψεις, επιτυγχάνοντας σταδιακή μείωση του άγχους.

Οι ίδιες αξίες και στόχοι διέπουν και τις θεραπευτικές βιωματικές ομάδες εφήβων, δίνοντας όμως μεγάλη έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν συχνά και κρίσιμα προβλήματα όπως: εφηβεία, κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις με το άλλο φύλο, εξάρτηση από το internet, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών κ.α.