ΟΜΑΔΑ LEGO

Το “Buid me emotion της lego education” αποτελεί μια πρωτοπόρα και διαδραστική μορφή εκμάθησης τόσο παιδιών προσχολικής όσο και παιδιών σχολικής ηλικίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά δημιουργώντας χαρακτήρες, αναγνωρίζοντας συναισθήματα και εξερευνώντας ομοιότητες και διαφορές με βάση τις δικές τους εμπειρίες. Καλλιεργούν με αυτόν τον τρόπο βασικές δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η φαντασία, η έκφραση συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, ο αυτοέλεγχος και μια πληθώρα ακόμη δεξιοτήτων ωφέλιμων για την περαιτέρω ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.