ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ο όρος Μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες σχετίζονται με δυσκολίες που αφορούν σε ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η μνήμη, η ακουστική και οπτική διάκριση, η φωνολογική ενημερότητα και η λογικομαθηματική σκέψη. Τυπικά οι Μαθησιακές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές με την έναρξη του παιδιού στο σχολείο.

Πώς διαχωρίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι γενικές Μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εμφανίζονται σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger), σε παιδιά με νοητική υστέρηση, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παιδιά με Διαταραχές της Διάθεσης, αλλόγλωσσα, ή παιδιά που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον στερημένο από ερεθίσματα. Οι γενικές Μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν τομείς όπως: τα μαθηματικά, η ορθογραφία, η κατανόηση, η ανάγνωση και η γραπτή έκφραση.

Οι ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες αφορούν παιδιά, τα οποία αν και το νοητικό δυναμικό τους είναι υψηλό (βρίσκονται τουλάχιστον στο μέσο όρο και πάνω), υπολείπονται κυρίως στο γραπτό λόγο. Μαθησιακές δυσκολίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι η Δυσλεξία, η Δυσορθογραφία, η Δυσαριθμησία, οι οποίες διαγιγνώσκονται με τη βοήθεια κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων. Όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση και η παρέμβαση, τόσο θετικότερα θα είναι τα αποτελέσματα στη σχολική επίδοση του παιδιού.

Πώς βοηθά ένα παιδί το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα;

Με την κατάλληλη υποστηρικτική και θεραπευτική παρέμβαση, τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη σχολική τους εικόνα, να εξελίξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα τους.

Τι περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης;

 • Ενδελεχή αξιολόγηση για το σαφή καθορισμό των τομέων δυσκολιών του μαθητή.
 • Εκμάθηση του γραμματικού συστήματος.
 • Εμπλουτισμό λεξιλογίου.
 • Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας.
 • Βελτίωση της δεξιότητας κατανόησης κειμενικού λόγου.
 • Προώθηση της ορθογραφικής ικανότητας.
 • Βελτίωση της γραφής ως γραφοκινητική δεξιότητα.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου σε επίπεδο νοηματικής απόδοσης κειμένου και έκθεσης.
 • Αριθμητική.
 • Λογικομαθηματική σκέψη (στρατηγικές επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων).
 • Φωνολογική ενημερότητα και ακουστική διάκριση.
 • Επίγνωση μορφολογίας και σημασιολογίας προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης εφήβων μαθητών και ενηλίκων.
 • Σταθερή επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο.
 • Ενεργή συμμετοχή των γονέων.