ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες. Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του λογοθεραπευτή, που την ασκεί με διάρκεια και συνέχεια στην καθημερινή πρακτική του, είναι η πρόληψη αυτών των διαταραχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω πολλών και ποικίλλων δράσεων. Οι διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνει ο λογοθεραπευτής είναι:

 • Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου / Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές.
 • Αναπτυξιακές Αρθρωτικές Διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία, γναθοπροσωπικές ανωμαλίες).
 • Διαταραχές ροής (τραυλισμός, ταχυλαλία).
 • Διαταραχές φωνής.
 • Διαταραχές γραπτού λόγου.
 • Πραγματολογικές διαταραχές (νοητική υστέρηση, αυτισμός).
 • Νευρολογικές παθήσεις (σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις).
 • Επίκτητες νευρολογικές διαταραχές (αφασία, σκλήρυνση κατά πλάκας).
 • Διαταραχές σίτισης και κατάποσης.
 • Βαρηκοΐα – κώφωση.
 • Λαρυγγεκτομή.

Με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων όπως βιβλία, ηλεκτρονικό υπολογιστή, εικόνες, καθρέπτη ο λογοθεραπευτής παίζει και συζητά αλληλεπιδρώντας, για να ενεργοποιήσει τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού ή του ενήλικα και να παρέμβει.

Η Λογοθεραπεία επεκτείνεται επίσης σε τομείς όπως η πρόληψη, η αξιολόγηση και διάγνωση, η θεραπεία και αποκατάσταση, αλλά και η έρευνα και επιστημονική μελέτη των διαταραχών επικοινωνίας.