ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ – ART THERAPY

«Θα βρεις νόημα σ’ αυτήν τη ζωή, μόνο όταν το δημιουργήσεις εσύ. Είναι ένα ποίημα που θα συνθέσουμε, ένα τραγούδι που θα τραγουδήσουμε, ένας χορός που θα χορέψουμε». Osho

Οι ομάδες δημιουργικής έκφρασης και μουσικοκινητικής του Κέντρου μας απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς και σε εφήβους.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, με σεβασμό ως προς τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε παιδιού, παντρεύουμε με δημιουργικό τρόπο την κίνηση, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και τη ζωγραφική. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν τις  δεξιότητές τους, να διοχετεύσουν με δημιουργικό τρόπο την ενέργειά τους, να μοιραστούν την ιστορία τους και να χτίσουν από κοινού μία καινούρια.

Σε συνεργασία με τη Διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, οι βασικοί μας στόχοι είναι:

  • Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, στα πλαίσια της ομαδικότητας και της συνεργασίας, αλλά και η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό και τις διαφορετικές του πτυχές.
  • Η κατανόηση, έκφραση και πιο λειτουργική διαχείριση συναισθημάτων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της εικόνας εαυτού.
  • Η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, της δημιουργικής φαντασίας και της εφευρετικότητας.
  • Η καλύτερη διαχείριση του άγχους και η χαλάρωση στα πλαίσια σωματικών τεχνικών όπως: χοροθεραπεία, yoga, αναπνοές κ.α.
  • Η ικανότητα εστίασης της προσοχής και ολοκλήρωσης έργου καθώς και η ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων.
  • Το ομαλό πέρασμα από τον κιναισθητικό τρόπο βιώματος, στην καλλιέργεια της σκέψης και τη λεκτικοποίηση.

Στα πλαίσια των προτεινόμενων προγραμμάτων, υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών συνεδριών Μουσικοκινητικής και Δημιουργικής Έκφρασης.