ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η θεραπεία οικογένειας και η θεραπεία ζεύγους διέπονται από τις αρχές της Θεωρίας Συστημάτων Οικογένειας και στοχεύουν στη μείωση του άγχους και της συναισθηματικής αναστάτωσης που διακατέχουν το οικογενειακό σύστημα.

Η οικογένεια διδάσκεται στο να επαναπροσδιορίσει το πρόβλημα και να το δει ως αποτέλεσμα πολυγενεαλογικών παραγόντων, με ρίζες που ξεπερνούν τα ίδια τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας.

Εκπαιδεύουμε το ζεύγος – οικογένεια  στη διαφοροποίηση, δηλαδή στο διαχωρισμό του συναισθήματος από τη σκέψη, στην υγιή ισορροπία ατομικότητας και συνύπαρξης, στη μείωση του άγχους, στην πιο αποδοτική λειτουργία μέσα στην οικογένεια και σε νέους τρόπους επικοινωνίας.

Βοηθάμε να δημιουργηθούν υγιείς σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και να αναπτυχθούν δεσμοί με αποκομμένα μέλη της ευρύτερης οικογένειας.

Ένα μεγάλο κομμάτι της θεραπείας είναι η συνεχόμενη αξιολόγηση και ο έλεγχος προσαρμοστικότητας του ζεύγους ή της οικογένειας στις καθημερινές, αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις και κρίσεις.

Στο Κέντρο, η Θεραπεία Οικογένειας και η Θεραπεία Ζεύγους περιλαμβάνει  όλα τα μέλη της οικογένειας ακόμα και αυτά που δεν είναι παρόντα ή υπό θεραπεία κι έχει ως απώτερο στόχο να βοηθήσει το ζεύγος ή την ευρύτερη οικογένεια, μέσω της σταδιακής μείωσης του άγχους, να επιτύχει την οικογενειακή ευημερία.