Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Το Κέντρο μας δουλεύει με γνώμονα τη Θεωρία Συστημάτων Οικογένειας (Family Systems Theory). Είναι μια θεωρία δημιουργημένη από τον ψυχίατρο Murray Bowen και εστιάζει σε οχτώ έννοιες που εξηγούν τη λειτουργία, αλλά και την εξέλιξη της οικογένειας:

Τη διαφοροποίηση εαυτού, τα τρίγωνα, τη θυμική διαδικασία της πυρηνικής οικογένειας, τη διαδικασία οικογενειακής προβολής, την πολυγενεαλογική διαδικασία μετάδοσης, τη σειρά γέννησης των αδελφών, τη θυμική αποκοπή, την κοινωνική θυμική διαδικασία.
(Οι παραπάνω έννοιες αναφέρονται αναλυτικά στο λήμμα Bowen Theory)

Είναι φανερό ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος δεν είναι αυστηρά προσωπικές και η αντιμετώπισή τους γίνεται σφαιρικά. Οι δυσκολίες αυτές έχουν μία οικογενειακή και κοινωνική συνιστώσα. Η θεραπεία ενός ανθρώπου για να είναι αποτελεσματική δε μπορεί να εστιάζει μόνο στο ίδιο το άτομο, αλλά χρειάζεται να εμπλέκει και το οικογενειακό του σύστημα.
Η Θεωρία Συστημάτων Οικογένειας (Family Systems Theory) είναι αυστηρά δομημένη, αλλά και αρκετά ελεύθερη, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει όλες τις τεχνικές. Είναι σαν να παίζεις σκάκι, μόνο που η σκακιέρα δεν αποτελείται από τετράγωνα, αλλά από τρίγωνα. Το σκάκι είναι απεριόριστο, ανοίγει σε διάφορους άξονες. Τα τρίγωνα επεκτείνονται με τρόπο ατελείωτο.