ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσω κατάλληλα επιλεγμένων δραστηριοτήτων βοηθά το άτομο να κατακτήσει ή να εξελίξει τις δεξιότητες του, να παρεμποδίσει την απώλειά τους, με στόχο να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο της λειτουργικότητας και της αυτονομίας σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Η Εργοθεραπεία στην παιδιατρική αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής έως εφηβικής ηλικίας με καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους, που  μπορεί να οφείλεται σε νευρολογική δυσλειτουργία, σε σύνδρομο, σε τραυματισμό, ή σε κάποια αναπτυξιακή ή ψυχιατρική διαταραχή. Απώτερος στόχος είναι το παιδί να εμπλακεί στη διαδικασία της μάθησης, ώστε να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα του στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Το παιδιατρικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με αισθητηριακές δυσλειτουργίες, με αναπτυξιακές καθυστερήσεις, με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και σύνδρομο Asperger, σε παιδιά με μυασθένειες, σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία και παιδιά με νοητική καθυστέρηση.

Στόχος του Εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το παιδί να φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργικής δραστηριοποίησης και ανεξαρτητοποίησης στο σχολείο, στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινότητα. Το θεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στη βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
  • Στη βελτίωση των αισθητηριακών, κινητικών, αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων.
  • Στη βελτίωση της σχεδιαστικής και εκτελεστικής ικανότητας.
  • Στην κατασκευή προσαρμογών και βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο.
  • Στη συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο.
  • Στην εκπαίδευση των γονιών για βοήθεια του παιδιού στο σπίτι.
  • Στην εργονομική διευθέτηση χώρου.
  • Στον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο.
  • Στην εκπαίδευση σε δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης (σίτιση, ένδυση – απόδυση, προσωπική υγιεινή, μετακίνηση, επικοινωνία).
  • Στην κοινωνική ένταξη.