ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η επαγγελματική επιλογή ενός ανθρώπου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ζωής του. Η οικονομική μας επιτυχία καθώς και η ικανοποίηση που μπορούμε να αντλήσουμε από την εργασία εξαρτάται από το επάγγελμα που έχουμε επιλέξει. Η επαγγελματική μας επιλογή μπορεί να καθορίσει τον τρόπο ζωής μας, τη φυσική και συναισθηματική μας υγεία, το ποιοι είναι οι φίλοι μας, ακόμα και το πού ζούμε.
H επιλογή της επαγγελματικής κατεύθυνσης δε γίνεται μία συγκεκριμένη στιγμή, αλλά διαμορφώνεται σταδιακά μέσα από την οικογένεια, την εκπαίδευση και αργότερα, από τις επαγγελματικές μας εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας μια συστημική προσέγγιση, ο κάθε άνθρωπος ως μέρος ενός συστήματος που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με άλλα μέρη του συστήματος (π.χ. οικογένεια, σχολική τάξη, επαγγελματικός χώρος) κάνει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες διαμορφώνονται από τις αλληλοεπιδράσεις στις οποίες συμμετέχει.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σημαντικός:

  • Στην επιλογή εκπαιδευτικού προσανατολισμού.

Τελειώνοντας το γυμνάσιο, σε αρκετά νεαρή ηλικία όλοι οι μαθητές καλούνται να πάρουν την πρώτη σημαντική εκπαιδευτική τους απόφαση σχετικά με το εάν θα ακολουθήσουν το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό. Αργότερα, στο Λύκειο καλούνται να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης το οποίο θα ακολουθήσουν. Όλες αυτές οι αποφάσεις προϋποθέτουν μια βαθύτερη αυτοαντίληψη των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας αλλά και γνώση των αντίστοιχων σχολών και προοπτικών σταδιοδρομίας που υπάρχουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να είναι καθοριστική.

  • Στην αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πολλοί άνθρωποι ενώ εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ενδιαφέρονται να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία και να επιλέξουν ανάμεσα σε άλλα επαγγέλματα που καλύπτουν περισσότερο τις ανάγκες τους και παράλληλα τους παρέχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μία συμβουλευτική διαδικασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να μιλήσει με κάποιον ειδικό για τους επαγγελματικούς του στόχους και να καταλάβει περισσότερα για τον εαυτό του με τη βοήθεια ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων (tests).
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως στόχο να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να εξερευνήσει τον εαυτό του, να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγέλματα ενδιαφέροντος και να ιεραρχήσει τις όποιες επαγγελματικές του επιλογές. Απώτερος σκοπός του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να συντελέσει στη λήψη λειτουργικότερων αποφάσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν να εναρμονιστεί η επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Χορηγούνται:
Test ικανοτήτων μετράει ένα γενικό δείκτη ικανοτήτων και συγκρίνει τον έφηβο/έφηβη/ενήλικα με το γενικότερο πληθυσμό.
Ερωτηματολόγιο ιεράρχησης επαγγελματικών αξιών.
Test αξιολόγησης ενδιαφερόντων δείχνει τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του εφήβου/έφηβης/ενήλικα.
Test δεξιοτήτων δείχνει τα στοιχεία προσωπικότητας που σχετίζονται με επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο test αξιολογείται από το Devine Group – πρωτοπόρο εταιρεία στο χώρο των ψυχομετρικών/διαγνωστικών εργαλείων, η οποία εδρεύει στο Ohio των ΗΠΑ.