ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αφού γίνουν οι αξιολογήσεις και χορηγηθούν τα κατάλληλα tests, η Διεπιστημονική Ομάδα προτείνει το θεραπευτικό αποκαταστασιακό πρόγραμμα του παιδιού και ανακοινώνεται στους γονείς σε συνάντηση με τον επιστημονικά υπεύθυνο, κατά την οποία οι γονείς μπορούν να λύσουν τις όποιες απορίες τους και να συζητήσουν τυχόν προβληματισμούς τους.
Κατόπιν ξεκινάει το προτεινόμενο πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο είναι διαμορφωμένο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
Ακόμη και αν έχει προϋπάρξει αξιολόγηση και διάγνωση από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, η Διεπιστημονική Ομάδα με γνώμονα την υπευθυνότητα που είναι αρχή του Κέντρου μας, πραγματοποιεί και τη δική της διερεύνηση πριν υλοποιήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνονται στους γονείς σε γραπτή γνωμάτευση – έκθεση.
Η Διεπιστημονική μας Ομάδα αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες, οι οποίοι με σοβαρότητα, δέσμευση και ανοικτή συνεργασία μεταξύ τους, θέτουν ως στόχο την αρτιότερη αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού.